a k o r d e ó n o v ý   o r c h e s t e r   -   a c c o r d i o n   o r c h e s t r a 

  Akordeónový orchester TOCCATA už 13rokov reprezentuje hudobnú kultúru regiónu a  Slovenska. Tvoria ho bývalí absolventi umeleckých škôl, študenti štátneho konzervatória v  Košiciach, vysokých škôl a  ich pedagógovia.

  Hlavným poslaním orchestra je zveľaďovať kultúrnu úroveň verejnosti, šíriť hudobné umenie a  vzdelanosť, realizovať výchovné projekty pre mládež, reprezentovať región Zemplín, Abov a  Šariš, Košický samosprávny kraj, Slovenskú republiku a  ,,košickú,, akordeónovú školu.

  V  priebehu svojho pôsobenia orchester zožal mnoho úspechov na domácej i  zahraničnej scéne – v súťaži Divertimento Musicale, účinkoval na pódiách v  Čechách, Nemecku, opakovane v Taliansku, potom v Poľsku, Fínsku, v Rakúsku,  Belgicku a  Vatikáne, v  Ríme uviedol svetovú premiéru diela Norberta Bodnára  ,,Viva la Musica,,. Nahrávky orchestra Toccata odzneli aj v  televízii vo Fínsku a  Vatikáne.  Doposiaľ súbor vydal 2 vlastné CD a  3 DVD.

  Dramaturgiu programu orchestra tvoria diela majstrov klasickej hudby od baroka po dnešok, ale aj hudba tanečného žánru, úpravy diel symfonickej, scénickej a  inej svetovej hudobnej literatúry.

  Sólistami orchestra sú:

  Barbora Ďubeková – soprán, Jozef Demjan  a  Eva Čižmárová – akordeón. 

  Zakladateľom a  dirigentom orchestra je akordeónista Juraj Libera.

  v r. 2014 sa orchester etabloval na SNAO - Slovenský národný akordeónový orchester TOCCATA.

   

   

   


  Copyright © Veľké Revištia